Grond uitmeten

Funderingen, afvoerbuizen leggen, ...

Beton gieten